Maaseudun kehittämiselle

AF-Innovan tarjoamat palvelut

AF- Innovan osaaminen perustuu laajaan kokemukseen, monipuoliseen tietotaitoon ja verkostomaiseen toimintatapaan.

Kehitystyössä hyödynnetään AF-Innovan pitkäaikaisia ja monipuolisia yhteistyösuhteita alan yrittäjiin, järjestöihin, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioihin ja muihin asiakassidosryhmiin

Palvelut

1. Kehitysprojektien suunnittelu, rahoitushaku ja toteutus
2. Uusien tuote- ja palveluratkaisujen ja toimintakonseptien kehityspalvelut
3. Asiantuntija-, koulutus- ja konsultointipalvelut, asiantuntijaluennot
4. Markkinaselvitykset ja -kartoitukset
5. Kontaktit eri toimialaverkostoihin
6. Kumppani- ja tiedonhakupalvelut

Merkittävän osan palveluista toteutamme kehityshankkeiden yhteydessä. Teemme myös suoria asiakastoimeksiantoja.