Maaseudun kehittämiselle

Osaaminen

AF –Innova on toteuttanut maaseudun, kiinteistökehityksen ja uusituvan energian hankkeita. AF:llä on vahvaa osaamista mm. seuraavista asioissa:

- maatilan tuotantorakennusten, maa-, metsä- ja vesialueiden uusiokäyttöön liittyvät ansaintalogiikkaratkaisut, toimialakohtaiset markkinapotentiaali- ja tilatarveselvitykset

- kiinteistöjen uusiokäyttömuotojen materiaali-, energia- ja resurssitehokkuusratkaisujen edistäminen

- uusiutuvan energian käytön edistäminen, tuotanto- ja palvelukonseptien kehittäminen

- soran- ja kiviaineksen ottoalueiden jälkikäytön kehityssuunnitelmat

- rakennusten ja maa-, metsä- ja vesialueiden vuokrasopimuskonsultaatiot

- maanvaihtosopimukset kaupunkien, kuntien ja maanomistajien välillä –
konsultaatiot ja neuvottelut

- tuulivoima-alueiden vuokrausratkaisut ja vuokrasopimukset

- rakennusten ja alueiden piensähköntuotantoratkaisut (pienvesivoima, aurinko, tuulivoima, biokaasu)