Maaseudun kehittämiselle

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla

(-yhteistyöhanke)

Kiertotalouden mahdollisuudet maaseudulla -yhteistyöhanke edistää Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelman ja Satakunnan maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista: osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö lisääntyvät. Maa- ja metsätalouden Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävä kehitys tehostuvat uusien käytäntöjen, menetelmien ja teknikoiden kehittyessä.

Hankkeessa edistetään kiertotalouden opein maatilan tuottavuutta, kestävää kehitystä ja kustannustehokkuutta kehittämällä yhdyskuntarakentamisen pilaantumattomien ylijäämämaa-ainesten ja kierrätysbetoni- ja tiilimurskeen hyötykäyttöä ja ilmoitus- ja lupamenettelyprosesseja pelto-, talouskeskus- ja tilatieinfran kunnostusinvestointien toteutuksessa.

Pääkohderyhmänä ovat maanviljelijät ja maaseutuyritykset. Hankkeen toteutusalue on Satakunnan ELY-keskuksen toimialue. Hankkeen arvioitu toiminta-aika 2/2021-8/2023.

Kehityshankkeen toteuttajina ovat Ok AF-Innova, MTK-Satakunta Ry. ja Reroute Oy. Hanke saa päärahoituksen Satakunnan ELY-keskuksesta. Hankkeessa mukana olevat muut ja yksityisestä rahoituksesta vastaavat tahot: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry., INFRA ry, Koneyrittäjät ry., JITA Oy, sekä ProAgria Länsi-Suomi ry., JARTTU Oy, Maanrakennus Mykrä Oy ja West Coast Road Masters Oy, Timantti-Nieminen Oy, Lassila&Tikanoja Oyj, HKScan Finland Oy, Esakon Oy.

Lisätietoja hankkeesta:
Harto Ylitalo +358 41 3178134
harto.ylitalo(at)af-innova.fi.